sistema de megafonía

El sistema de megafonia AirVoice ja funciona en el litoral Cantàbric

El sistema de megafonia AirVoice s’estén també pel litoral cantàbric i ja funciona a la costa biscaïna de la platja de Isuntza.

El sistema Airvoice resulta un element molt important per gestionar les característiques especials de les platges del Cantàbric on les marees suposen un problema afegit de seguretat.

Els usuaris poden gaudir de la costa sota la cobertura que els proporciona AirVoice compact.