prevención

Les platges de Conil compten amb el sistema de prevenció de AirVoice

L’ajuntament de Conil de la Frontera, a Cadis, ha dotat les platges del seu municipi amb el servei de seguretat, prevenció i informació que ofereix el sistema de megafonia AirVoice compact.

El nou sistema de megafonia ha estat instal·lat i adaptat a la platja de Conil per garantir la seguretat i el benestar dels usuaris en l’àrea de bany, adequant la qualitat dels transceptors i la potència d’àudio als sectors a cobrir.

Per la bellesa paisatgista i la diversitat de serveis que els banyistes tenen a la seva disponibilitat, la platja de Conil es consolida com un espai d’interès per als ciutadans per disposar múltiples recursos que acomoden la jornada de bany, promocionant així l’afluència a l’espai públic.