megafonia prevención bizkaia

AirVoice ofereix el seu sistema d'informació i prevenció al litoral biscaí

La Diputació Foral de Biscaia ha triat la megafonia AirVoice per a la renovació del seu sistema actual de prevenció i informació als banyistes.

Després de l’estudi preceptiu de l’orografia del terreny i la disposició de platges al litoral biscaí, AirVoice ha redissenyat el dispositiu de megafonia d’informació i prevenció per adaptar-lo al nou entorn de bany, adequant la potència de radiofreqüència, qualitat dels transceptors i potència d’àudio als sectors a cobrir.

La platja de Isuntza serà la primera a rebre els nous equips, amb posterioritat i comprovat el perfecte funcionament, es plantejarà un desplegament progressiu de la nova tecnologia a la resta de platges del litoral.

AirVoice suma así otra provincia más a la colaboración con entidades públicas y/o municipales preocupadas por la seguridad y el bienestar de los bañistas, promocionando también en este caso la sostenibilidad con el consumo preferente de energías renovables.

AirVoice suma així una altra província més a la col·laboració amb entitats públiques i/o municipals preocupades per la seguretat i el benestar dels banyistes, promocionant també en aquest cas la sostenibilitat amb el consum preferent d’energies renovables.