Política de Privacitat

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.airvoice.es (d’ara endavant, LA WEB), del que és titular ADTEL Sistemas de Telecomunicación, S.L (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: ADTEL Sistemas de Telecomunicación, S.L
• El seu CIF és: B63181440.
• El seu domicili social està en: Av. Barcelona, 211 nau 7 Pol. Industrial El Pla 08750 Molins de Rei (Barcelona).
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• Email: adtel@adtel.es.
• Telèfon: (+34) 932 238 000). 
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web al previ emplenament del corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los para, entre uns altres:
1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure informació.
4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
5. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenlace prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, el hiperenlace únicament permetrà l’accés a la home-*page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.
EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment de hipervínculos per part de tercers.

Política de Privacitat
Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament descrit en el REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT corporatiu, del com és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB.
Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB suprimirà, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE.
L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, asi com d’oposició i limitació al tractament de les seves dades personals dirigint-se a aquest efecte al domicili social del PROPIETARI DE LA WEB, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.
EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.
Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privadesa d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.
Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).
Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.
Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.
Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google.
Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookiesmitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d’aquest website. En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament d’informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.
La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.
Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancelacióny renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

1. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar unanotificación al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals d’Espanya.

2. PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

3. NOTA INFORMATIVA I DE CONSENTIMENT PER A FORMULARIS WEB
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de Caràcter Personal i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, li informem que les dades personals que Vostè proporcioni en el present formulari, seran tractats automatitzadament i inclosos en els Fitxers responsabilitat de ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL
Les dades que Un. Ens faciliti, en concret, la seva adreça de correu electrònic, podran ser utilitzats per a l’enviament de comunicacions que poguessin ser del seu interès. El lliurament de la informació sol·licitada marcada amb un asterisc () és obligatòria. En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i oposició o limitació al tractament de les seves dades personals dirigint-se per escrit a ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL, en l’adreça posteriorment indicada. En la sol·licitud d’exercici dels seus drets haurà de fer constar el seu nom i cognoms, la petició en què es concreta la seva sol·licitud, domicili a l’efecte de notificació i data i signatura del sol·licitant, adjuntant-se a més fotocopia del D.N.I. o passaport, i els documents acreditatius de la petició que formula. Tot això, sense perjudici de qualssevol altres extrems i/o procediments establerts en la normativa vigent referent a això. En tot cas, haurà d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la seva sol·licitud.
Així mateix Vostè consent lliurement i amb la deguda informació al lliurament i tractament de les dades que ens faciliti, així com al fet que les dades facilitades siguin cedits a terceres entitats col·laboradores necessàries per al correcte funcionament de la nostra empresa.

L’adreça del responsable del fitxer és: ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL, Av. Barcelona, 211, Nau 7, Pol. Ind. El Pla – 08750 Molins de Rei, adtel@adtel.es.

4. NOTA INFORMATIVA I DE CONSENTIMENT PER A FORMULARIS WEB PER A LLIURAMENT DE CV
Les dades personals que figuren en el present formulari s’inclouran en el fitxer de CANDIDATS, responsabilitat de ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL, SL, Av. Barcelona, 211, Nau 7, Pol. Ind. El Pla – 08750 Molins de Rei amb la finalitat de poder gestionar la demanda i oferta laboral de la nostra empresa.
Les seves dades seran tractades a l’efecte de conservar-los, i poder eventualment posar-se en contacte amb Un. ara o en el futur, amb la finalitat de realitzar un procés de selecció de personal, podent ser cedits o dirigits a aquella empresa del GRUPO ADTEL que més s’ajusti amb els criteris per Un. definits i al que Un. consent expressament mitjançant l’enviament d’aquesta informació.
En cas de no resultar seleccionat, i si no rebem comunicació expressa per la seva banda, en atenció al principi de qualitat de la dada preceptiva en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE) procedirem a la cancel·lació de les seves dades personals en un termini de SIS MESOS des de la recepció del currículum.

En qualsevol cas, pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com d’oposició o limitació al tractament de les seves dades dirigint-se per escrit a ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL, en l’adreça anteriorment indicada o enviant un e-mail a adtel@adtel.es.


Avís legal                      Inici